quy dinh ve bien quang cao

Tìm hiểu quy định về biển quảng cáo để tránh bị phạt

Quy dinh ve bien quang cao là những tiêu chuẩn về nội dung; quy tắc về kích thước và vị trí lắp đặt của biển quảng cáo. Bộ quy tắc này được đưa ra nhằm bảo đảm thẩm mỹ đô