biển quảng cáo răng hàm mặt

biển quảng cáo răng hàm mặt đẹp

Biển quảng cáo răng hàm mặt đẹp bằng chữ nổi mica

Mica gia công tạo thành chữ nổi làm biển quảng cáo răng hàm mặt đẹp và bền. So với biển quảng cáo in bạt hoặc chữ nổi aluminium; chữ nổi mica bóng bẩy và nổi bật vượt trội. Làm biển