biển quảng cáo LED ma trận

biển quảng cáo LED

Làm biển quảng cáo LED ma trận giá bao nhiêu?

Một trong những mẫu biển hiệu quảng cáo đẹp và chất nhất hiện nay là biển LED ma trận. Đây cũng là mẫu biển quảng cáo có chi phí sản xuất cao; không phải chủ đầu tư nào cũng dám